Пломби за камиони, митници и пощи, измервателни уреди, метални пломби

Стикер не оставящ следи

Появяващият се скрит текст сигнализира за отваряне на въздухоплавателни средства /самолети, различни коли, врати

Стикер оставящ следи

При несанкционирано отлепване се появява скрит текст на повърхността на стикера и върху пломбирания предмет.

LabelLock Tape

LabelLock Tape

Самозалепваща се лента в два вида - оставяща и неоставяща следа

LabelLock Dual Layer

При нерегламентирана намеса се деформира визуално, оставяйки постоянен сух остатък от обелването

LabelLock Low Residue

Самозалепваща се лента, показва нерегламентирана намеса, като се деформира визуално при опит за премахване

пломба Magnet полиетиленов етикет и капсула със суспенсия

MagneT

Етикет (стикер) с индикатор с магнитно поле, приложим за измервателни уреди (като пломба за топломери, водомери, електро и газомери)