Пломби за камиони, митници и пощи, измервателни уреди, метални пломби

Стикер не оставящ следи

Появяващият се скрит текст сигнализира за отваряне на въздухоплавателни средства /самолети, различни коли, врати

Стикер оставящ следи

При несанкционирано отлепване се появява скрит текст на повърхността на стикера и върху пломбирания предмет.

LabelLock Tape

LabelLock TAPE – самозалепваща лента

Самозалепваща се лента в два вида - оставяща и неоставяща следа

LabelLock Dual Layer – оставяща следа

При нерегламентирана намеса се деформира визуално, оставяйки постоянен сух остатък от обелването

LabelLock Low Residue – не оставяща следа

Самозалепваща се лента, показва нерегламентирана намеса, като се деформира визуално при опит за премахване

пломба Magnet полиетиленов етикет и капсула със суспенсия

MagneT

Етикет (стикер) с индикатор с магнитно поле, приложим за измервателни уреди (като пломба за топломери, водомери, електро и газомери)